Länkar till externa sidor

För ytterligare information ger vi här tips om externa sidor.

Operatörer

Det finns idag 2 olika mobiltelefonisystem i drift: GSM och UMTS (3G).

För GSM driver Telia Sonera , Tele2/Comviq samt Telenor var sitt nät.

För 3G driver Tre och Telenor var sitt nät, medan Tele 2 och Telia Sonera delar på ett tillstånd.

Mera information om aktuella erbjudanden på Tele2s egen hemsida.
Mera information om aktuella erbjudanden på Telia Soneras egen hemsida.
Mera information om aktuella erbjudanden på Tres egen hemsida.
Mera information om aktuella erbjudanden på Telenors egen hemsida.

Tillverkare

Flera av tillverkarna av mobiltelefoner har egna hemsidor.

Mera information om aktuella erbjudanden på LGs egen hemsida.
Mera information om aktuella erbjudanden på Nokias egen hemsida.
Mera information om aktuella erbjudanden på Sony Ericssons egen hemsida.

Myndigheter

I Sverige är det PTS (Post- och Telestyrelsen) som reglerar telekommunikation.

Mera information på PTS egen hemsida.

Branschorganisationer

MobilTeleBranschen är en branschorganisation för leverantörer, grossister och distributörer samt återförsäljarorganisationer inom branschen.

Svenska IT-företagens Organisation (IT-Företagen) är en branschorganisation för företag som utvecklar, tillverkar och säljer IT-produkter och IT-tjänster. IT-Företagen har cirka 500 medlemsföretag.

Mera information på MTBs egen hemsida.
Mera information på IT-Företagens egen hemsida.

Standarder

Inom Europa är det ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) som arbetar med standardisering av telekommunikation.

För 3G är det den internationella industrigruppen 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) som sedan 1998 arbetar med standardisering av telekommunikation.

Internationellt är det FN-organet ITU (The International Telecommunication Union) som arbetar med standardisering av telekommunikation.

Mera information på ETSIs egen hemsida.
Mera information på 3GPPs egen hemsida.
Mera information på ITUs egen hemsida.

Andra resurser

Det finns resurser och information om mobiltelefoni och mobilitet på ytterligare platser på internet.

SUNETs Webbkatalog - Mobiltelefoner.