Sök med FreeFind
Spara som bokmärke
Länka till oss
 
   
Start Fakta Pressklipp Tester Nyhetsbrev Länkar Partner Webbkarta
   
 

Fakta

1G

Operatörer

Hantering

Täckning

Ordlista


Faktamaterial

Historik över 1G

 2006-04-11

Mobiltelefoni har funnits i Sverige under 50 års tid.

MTA lanserades av Televerket under 1956 och var i drift fram till slutet av 1960-talet. Systemet fungerade i Stockholm och hade upp till 125 abonnenter.

MTB lanserades 1965 och hade upp till 2.000 abonnenter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

MTB lanserades 1971 och var i bruk fram till 1987, med upp till 20.000 abonnenter.

Samtliga dessa 3 system byggde på manuell uppkoppling, dvs den som ringde från den mobila telefonen pratade med en telefonist som manuellt kopplade samtalet till den uppringde abonnenten. På Nordiska Telekonferensen 1969 presenterade svenska Televerket ett förslag till systemlösning och nordiskt samarbete för att skapa ett gemensamt mobiltelefonisystem med automatisk uppkoppling. Arbetsgrupper bildades, och deras arbete resulterade i den nordiska mobiltelefonisystemet, NMT.

NMT blev en öppen standard, dvs beskrivningar över hur det skulle fungera publicerades och spreds till teleoperatörer, telekomleverantörer och telefontillverkare.

Det första kommersiella NMT-nätet installerades 1 september 1981 - i Saudiarabien!

I Sverige startade Comviq det första NMT-nätet i september 1981, och Televerket föjde efter med sitt nät en vecka senare.


 
 


 
    Kontakt bild